Colofon

Colofon

HOME XL
Stationsweg 87
8091 AC Wezep
Netherlands
T 0031(0)38 7200 999
E info@homexl.eu
W www.homexl.eu

 

Copyright
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs-, en databankrechten. Tenzij anders vermeld berusten deze rechten bij HomeXL. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en of te verveelvoudigen.
 
Discailmer
De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Home XL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.
 
Grafisch ontwerp website:
 
Techniek website:
Zeithygiene, Bernd Rumpf
 
Visualisaties:
MAD, Michal Nowak
 
Fotografie:
Hans Werlemann
 
Met speciale dank aan:
Familie Free/ Stibbe